Reglement

 1. Tennis Games BV organiseert een doorlopend padelevenement, genaamd Padel Games, waarbij deelnemers zelf d.m.v. de Padel Games App contact leggen en de datum, locatie en tijd overeenkomen voor het spelen van een tenniswedstrijd.
 2. De Padel Games is geen officiële competitie en kan dus gespeeld worden naast alle andere reguliere competities en toernooien.
 3. Spelers kunnen deelnemer aan de Padel Games vanaf 17 jaar. Tennis Games BV behoudt het recht om kinderen (jonger dan 17 jaar) mee te laten spelen d.m.v. een dispensatieregeling.
 4. Bij het enkelspel kunnen deelnemers in maximaal 1 klasse inschrijven. In het dubbelspel kunnen deelnemers zo vaak meedoen als ze zelf willen. Het is dus mogelijk om in verschillende klassen tegelijkertijd te dubbelen. Dit kan met dezelfde partner of met verschillende partners. Je kunt ook meerdere keren in dezelfde klasse dubbelen. Dit moet dan wel met verschillende partners zijn en tegen jezelf spelen is (logischerwijs) niet mogelijk.
 5. Bij het inschrijven geeft elke deelnemer (indien van toepassing) de locatie op waar de thuiswedstrijden gespeeld worden. Vaak is dat een padelvereniging of een sportcentrum.
 6. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het faciliteren van een padelbaan om de wedstrijd te spelen. 
 7. Het niet verschijnen bij een geplande wedstrijd leidt direct tot een opgave van de desbetreffende deelnemer/koppel.
 8. Tennis Games BV behoudt het recht om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de opzet en spelregels van de Padel Games. Tevens behoudt Tennis Games BV het recht om tussentijds deelnemers te verplaatsen naar andere poules.
 9. Door het inschrijven bij de Padel Games gaat een deelnemer een betalingsverplichting aan. Deelnemers betalen per wedstrijdperiode van een kwartaal een eenmalig inschrijfgeld. De betaling vindt plaats d.m.v. IDEAL.
 10. Wanneer een deelnemer door welke reden dan ook niet in staat is om Padel Games wedstrijden te spelen, vindt in geen enkele situatie restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 11. Wanneer een deelnemer bezwaar wenst te maken tegen een wedstrijduitslag of melding wenst te maken van een incident, dient per mail contact opgenomen te worden met Tennis Games BV. Contactgegevens zijn te vinden in de App en op de website. Tennis Games BV beslist over een eventuele sanctie tegen een deelnemer (bijvoorbeeld een verliespartij, puntenaftrek, degradatie, schorsing of royering).
 12. Stoppen met de de Padel Games gebeurt automatisch wanneer een deelnemer zich niet inschrijft voor een nieuwe wedstrijdperiode.
 13. Tennis Games BV stelt zich niet aansprakelijk voor blessures of ongevallen die voor, tijdens of na Padel Games wedstrijden plaatsvinden, noch voor diefstal of beschadiging van eigendommen van deelnemers.
 14. De op de website en App verstrekte informatie van Tennis Games BV is met zorg samengesteld. Toch kan Tennis Games BV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op de website of App aanvaardt Tennis Games BV geen enkele aansprakelijkheid.
 15. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist Tennis Games BV.